(Free domestic long-distance calls)
400-8802526
Dongguan Nancheng Hongfu District Road No. 200 in the first international
xiaoshoubu@jtdm.com.cn